Studie prijsniveau in supermarkten

Publicatiedatum: 
13 Februari 2012
Studie prijsniveau in supermarkten (2012) en conclusies van de minister

Deze studie, in opdracht van de minister, is gewijd aan het zoeken naar de oorzaken van de inflatieverschillen tussen België en zijn buurlanden.

De Algemene Directie Mededinging heeft deze studie opgebouwd rond vier pijlers:

ontwikkelen van een methodologie voor internationale prijsvergelijkingen;
nagaan of de karakteristieken van de supermarktketens verschillen naargelang het land en de eventuele directe en indirecte verschillen evalueren;
onderzoeken of er eventuele mededingingsbeperkingen zijn in de sector van de grootdistributie;
bestuderen van de effecten van de belangrijkste regelgeving die van toepassing is in de distributiesector op de graad van mededinging in de markt.