Publication date
16 september 2020
Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen bedoeld in artikel IV.79, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid WER bij overtredingen van de artikelen IV.1, § 1, IV.2 en/of IV.2/1 WER, of van de artikelen 101 en/of 102 VWEU