Publication date

03/20/2024
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van de uitsluitende zeggenschap van Van Mossel DC door Van Mossel Automotive Groep 6 goed