Publication date

12/10/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van uitsluitende zeggenschap van AXA Bank Belgium NV door CrelanCo CVBA