Publication date

11/24/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van uitsluitende zeggenschap over Fraluc NV door Etablissementen Fr. Colruyt NV goed