Persbericht nr.3 - 2019

Publicatiedatum: 
29/01/2019
Het Auditoraat van de BMA neemt een transactie-beslissing wegens het opleggen van maximale kortingsniveaus aan een netwerk van distributeurs en legt een boete op ten bedrage van EUR 98.000