Publication date

06/29/2020
Het Mededingingscollege heeft geweigerd voorlopige maatregelen op te leggen zoals gevraagd door Royal Excelsior Virton