Publication date

05/08/2019
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van uitsluitende zeggenschap over VALT B.V. door Vitol Bitumen Investments B.V. goed