Persbericht nr.1 - 2020

Publicatiedatum: 
08/01/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van SA Renault Neri Liège en SA Ets Fernand Neri door SA Emil Frey Belgique goed