Publication date

04/30/2021
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname goed van Calpam Belgium NV en haar dochtervennootschap Mazout.be SRL (samen “Q8 Mazout” genoemd) door Comfort Energy NV