Publication date

03/29/2021
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit legt aan de Orde der apothekers een boete op van 245.000 euro voor de praktijken die het voorwerp uitmaakten van de beslissing van 28 mei 2019