• Publieke consultatie - Clementie

  10 december 2015
  Voor publieke consultatie : clementierichtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Wet van 3 april 2013

  19 januari 2016
  Geconsolideerde versie van de wet van 3 april 2013
 • Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boeken IV en V

  10 december 2015
  Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV ‘Bescherming van de mededinging’ en van boek V ‘De mededinging en de prijsevoluties’ in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013

  10 december 2015
  Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV ‘Bescherming van de mededinging’ en boek V ‘De mededinging en de prijsevoluties’ in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht van 30 augustus 2013 (Belgisch Staatsblad van 6 september 2013)
 • Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van concentraties

  10 december 2015
  Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013, van 30 augustus 2013 (Belgisch Staatsblad van 9 september 2013)