20070608_vereenvoudigde_procedure_nl

Publicatiedatum: 
10/12/2015 - 09:30
Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007
Updated date: 
10/12/2015 - 12:05