Publication date
Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties
Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007
Last updated date