C170126F BPOST

Economische sector: 
Diensten-Vrije beroepen
Dossier nr: 
PK 05-0067
Dossier met: 
Hof van Beroep
Hof van Cassatie
Beslissing nr: 
12-PK-32
Beslissingen/Adviezen: 
Arresten Hof van Cassatie en Grondwettelijk hof
Datum arrest Hof van Beroep: 
10/11/2016
Datum arrest Cassatie: 
22/11/2018