Economische sector

Media-Communicatie-Informatica-Telecommunicatie
Dossier nr
RPR-23-0001
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
23-RPR-38-AUD
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Beslissing ten gronde

Outcome

Verweerder
Proximus SA