Economische sector

Diensten-Vrije beroepen
Dossier nr
CC-22-0022
Type dossier
Concentratie
Beslissing nr
22-CC-27
Beslissingen/Adviezen
inzake concentraties
Aard van de beslissing
Opvolging van beslissing

Outcome

Toelaatbaar
Ja
Verbintenissen
Nee
Koper
bpost