Economische sector

  • Bouw – Installatie – Materiaal
Dossier nr
CC-22-0014
Type dossier
  • Concentratie
Beslissing nr
22-CC-12-AUD
Beslissingen/Adviezen
inzake concentraties
Aard van de beslissing
Vereenvoudigde procedure

Outcome

Toelaatbaar
Ja