Economische sector

Vrije tijd-Sport
Dossier nr
VM-20-0012
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
20-VM-36
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen

Outcome

Inbreuk
Ja
Klager
Royal Exelsior VIRTON
Verweerder
U.R.B.S.F.A