Economische sector

Vrije tijd-Sport
Dossier nr
VM-19-0041
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
20-VM-28
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Opvolging van beslissing

Outcome

Inbreuk
Ja
Verbintenissen
Ja
Klager
Bvba Hector Cue Sports Belgium
Verweerder
Vzw Belgische Golfbiljart Bond