Economische sector

Vrije tijd-Sport
Dossier nr
VM-20-0017
Type dossier
Misbruik van machtspositie (IV.2 / 102 VWEU)
Beslissing nr
20-VM-26
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Voorlopige maatregelen

Outcome

Klager
Foodinvest Holding NV
Verweerder
Pro League et URBFSA