Economische sector

Groothandel en detailhandel
Dossier nr
IO-17-0027
Type dossier
Kartel (IV.1/101 VWEU)
Beslissing nr
20-IO-25
Beslissingen/Adviezen
Inzake restrictieve praktijken
Aard van de beslissing
Beslissing ten gronde

Outcome

Inbreuk
Ja
Klager
Auditeur-generaal BMA
Verweerder
Brussels Airlines NV - Thomas Cook Belgium