Economische sector

  • Media-Telecommunication-ICT
Dossier nr
VM-18-0043
Type dossier
  • Abuse of dominant position (IV.2/102 TFEU)
Beslissing nr
19-VM-01
Beslissingen/Adviezen
About restrictive practices
Aard van de beslissing
Interim measures

Outcome

Klager
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Verweerder
NV Norkring België