Economische sector

  • Transport-Logistics
Dossier nr
CC-19-0014
Type dossier
  • Merger
Beslissing nr
19-CC-19
Beslissingen/Adviezen
About mergers
Aard van de beslissing
First phase

Outcome

Toelaatbaar
Yes
Koper
MIG Motors bvba
Verkoper
NV Nieuwe Automobielmaatschappij