Vernieuwing van het Directiecomité en het Mededingingscollege