Richtsnoeren betreffende de berekening van geldboeten

Publicatiedatum: 
25 Mei 2020
Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen bedoeld in artikel IV.79, § 1, eerste lid WER bij overtredingen van de artikelen IV.1, § 1 en/of IV.2 WER, of van de artikelen 101 en/of 102 VWEU