Publication date
08 juni 2007
Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties.
Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007.

Tot hun uitdrukkelijke herroeping blijven de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties van de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging van toepassing.