Regels voor een vereenvoudigde concentratie

Publicatiedatum: 
8 Juni 2007
Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties. Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007.

Tot hun uitdrukkelijke herroeping blijven de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties van de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging van toepassing.