Publication date
06 juni 2019
Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van het Wetboek van economisch recht