Publication date
22 juli 2020
Positie van het auditoraat betreffende de toepassing van de concentratiecontrole op locoregionale ziekenhuisnetwerken