Publication date
22 oktober 2007
Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken

De Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken zal, tot de uitdrukkelijke intrekking ervan, van toepassing blijven.