Publication date
08 december 2015
Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV ‘Bescherming van de mededinging’ en boek V ‘De mededinging en de prijsevoluties’ in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in Boek I van het Wetboek van economisch recht van 30 augustus 2013 (Belgisch Staatsblad van 6 september 2013)

Download(s)