Publication date
16 januari 2023
Geconsolideerde versie van de delen van het Wetboek Economisch Recht die betrekking hebben op de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze niet-officiële geconsolideerde versie is opgesteld door de diensten van de Autoriteit.
Dit document heeft een niet-officiële en indicatieve waarde. De Belgische Mededingingsautoriteit kan niet verantwoordelijk worden gesteld en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit document.