• Persbericht n°8-2015

  10 december 2015
  Op 8 juni heeft het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit op voorstel van de auditeur de overname van Hertel Holding NV door Altrad Investment Authority SAS goedgekeurd
 • Persbericht n°9-2015

  10 december 2015
  Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit neemt voor het eerst een transactiebeslissing en legt boetes op ten bedrage van EUR 174.000.000.
 • Persbericht n°10-2015

  10 december 2015
  Op 23 juni 2015 heeft het Mededingingscollege de verbintenissen gewijzigd die de Raad voor de Mededinging aanvaardde in haar beslissing van 23 december 2011 als voorwaarden om de overname goed te keuren van The Phone House door Belgacom, nu Proximus
 • Persbericht n°11-2015

  10 december 2015
  Op 30 juni 2015 verwierp het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit het beroep van apotheker Cuyckens tegen een sepotbeslissing van het Auditoraat van 31 maart 2015.
 • Persbericht n°12-2015

  10 december 2015
  Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (“BMA”) heeft op 27 juli 2015 de Fédération Equestre Internationale (FEI) bij wijze van voorlopige maatregel opgelegd om de Clause d’exclusivité in artikel 113(4)-(6) van haar Réglementations Générales gedeeltelijk te schorsen ten aanzien van de Global Champions League