Publication date

03/28/2019

De Belgische Mededingingsautoriteit voert momenteel een onderzoek uit naar aanleiding van een klacht van de vzw Verenigde Carrossiers tegen NV INFORMEX en bepaalde autoverzekeringsmaatschappijen in België (zaak CONC-P/K-14/0019).

Een formeel verzoek om inlichtingen in de zin van artikel IV.41 §2 van het Wetboek van economisch recht wordt momenteel in elektronische vorm verzonden aan auto-experts.