Persbericht nr.5 - 2019

Publicatiedatum: 
07/02/2019
Het Auditoraat van de BMA keurt de fusie van drie Limburgse distributienetbeheerders, met name Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media goed