Persbericht nr.46 - 2018

Publicatiedatum: 
21/12/2018
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit seponeert de klacht betreffende anti-concurrentiële clausules in een overeenkomst tussen SA REMMERY en SA FLORAGRO getekend op 5 december 2005