Publication date

11/20/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een met redenen omkleed voorstel van beslissing neergelegd betreffende Caudalie wegens het opleggen van maximale kortingsniveaus aan haar selectief distributienetwerk