Persbericht nr.39 - 2020

Publicatiedatum: 
08/10/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van uitsluitende zeggenschap door Standbyco 20 BV over Moore Belgium BV goed