Publication date

10/08/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van uitsluitende zeggenschap door Standbyco 20 BV over Moore Belgium BV goed