Persbericht nr.35 - 2020

Publicatiedatum: 
16/09/2020
Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de berekening van geldboeten