Publication date

07/01/2020
Het Mededingingscollege heeft zonder een boete op te leggen beslist dat een overeenkomst tussen Brussels Airlines en Thomas Cook Belgium strijdig was met artikel 101 VWEU