Publication date

06/26/2020
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname goed door Gilde Buy Out Partners BV van de Corilus groep door middel van de aankoop van de uitstaande aandelen in Hecuba Holding NV