Persbericht nr.18 - 2019

Publicatiedatum: 
06/06/2019
Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van het Wetboek van economisch recht