Persbericht nr.17 - 2019

Publicatiedatum: 
06/06/2019
Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht