Publicatiedatum: 
05/07/2017
Het Mededingingscollege van de BMA keurt de overname van All4U door ALSO Deutschland goed