Persbericht nr.16 - 2018

Publicatiedatum: 
12 Juni 2018
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verwerving van de uitsluitende zeggenschap van Danone Hombourg Récolte door Danone goed