Persbericht nr.12 - 2019

Publicatiedatum: 
26/03/2019
De Belgische Mededingingsautoriteit heeft het verzoek van Kinepolis tot opheffing van de voorwaarden opgelegd in 1997, zoals gewijzigd in 2010, gedeeltelijk goedgekeurd met ingang van 25 maart 2019