Publication date

03/15/2023
De Belgische Mededingingsautoriteit keurt de overname van VK Global NV en haar dochtervennootschappen door Sweco Belgium BV goed