Publication date

08/18/2014
Beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit waarin een inbreuk op het verbod van misbruik van machtpositie door Electrabel wordt vastgesteld