Publication date

10/25/2013
Het Mededingingscollege van de Belgische mededingingsautoriteit heeft op 25 oktober 2013 de oprichting goedgekeurd van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV (beslissing in de zaak MEDE-C/C-13/0020).