Publication date

02/23/2016
De Belgische Mededingingsautoriteit legt boetes op ten bedrage van EUR 3.857.000 wegens prijsafspraken in de sector van de industriële batterijen