Publication date

10/05/2022
De Belgische Mededingingsautoriteit legt voorlopige maatregelen op naar aanleiding van het miskennen van de mededingingsregels die van toepassing zijn op de ontwikkeling van een standaard voor Cloud-applicaties